قسمتی از پروژه های انجام شده

1- تعمیر اساسی ترانسفورماتور اصلی پست برق مجتمع فولاد اکسین اهواز، با سطح ولتاژ230/33 KV و توان نامی 120 MVA
2- تعمیرات اساسی ترانسفورماتور شماره 7 پست اصلی شرکت فولاد خوزستان، با سطح ولتاژ 230/33 KV و توان نامی 73MVA.
3- تعمیرات اکتیوپارت و سپس خشک نمودن 2دستگاه ترانسفورماتور 400 MVA واحدهای 1و2 نیروگاه رامین به روش اسپری روغن داغ، بر روی اکتیو پارت، زیر نظر سوپروایزر شرکت ZTZ از کشور اوکراین.
4- تعمیر اساسی ترانسفورماتور شماره 11 ایستگاه امیدیه 1 با سطح ولتاژ132/33 KV و توان نامی 30 MVA.
5- تعمیر اساسی ترانسفورماتور شماره 1 ایستگاه کوت امیر با سطح ولتاژ133/34 KV و توان نامی 27 MVA.
6- تعمیر اساسی ترانسفورماتور شماره 2 ایستگاه هوانیروز مسجد سلیمان با سطح ولتاژ132/11 KV و توان نامی 27 MVA.
7- تعمیر ات اساسی ترانسفورماتور شماره یک پست رامهرمز با سطح ولتاژ 132/11KV و توان نامی 27MVA.
8- تعمیر ات اساسی ترانسفورماتور شماره 2 پست لوله سازی با سطح ولتاژ 132/33KV و توان نامی 27MVA.
9- تعمیرات اساسی ترانس شرکت فولاد اکسین با سطح ولتاژ 33/6.6/6.6 KV و توان نامی 5MVA.
10- تعمیرات اساسی ترانس شرکت پتروشیمی فجر با سطح ولتاژ 33/0.4KV و توان نامی 1600KVA.
11- تعمیر اساسی ترانسفورماتور شرکت نفت و گاز کارون با سطح ولتاژ 11/3.3 KV و توان نامی 10 MVA.
12- تعمیرات اساسی 4 دستگاه ترانس شرکت پویا نخ ایلام با سطح ولتاژ 33/0.4 KV و توان نامی 2000KVA.
13- سرویس و رفع نشت از ترانس شرکت نفت وگاز مارون با سطح ولتاژ 11/0.4 KV و توان نامی 2000KVA.
14- تعمیرات اساسی ترانس شرکت نفت وگاز مارون با سطح ولتاژ 11/3.45 KV و توان نامی 4MVA.
15- تعمیرات اساسی 6 دستگاه ترانس شرکت فولاد اکسین با سطح ولتاژ 33/0.4 KV وتوان نامی 315KVA
16- تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای شرکت فولاد خوزستان.
17- تعمیر اساسی ترانسفورماتورهای شرکت های کشت وصنعت امام خمینی و دعبل خزاعی

18- ساخت پست برق موبایل( سیار) با سطح ولتاژ33/11 KV و توان نامی 12.5 MVA
19- نصب و راه اندازی اتوترانسفورماتور شماره4 ایستگاه اصلی اهواز2 با سطح ولتاژ400/230/20 KV و توان نامی 315 MVA.
20- رفع اشکال کامل از ترانسفورماتور شماره 2 ایستگاه اهواز2 با سطح ولتاژ 400/230/20 KV و توان نامی 200 MVA پس از حادثه آتش سوزی ترانسفورماتور در تابستان.
21- نصب و راه اندازی ترانسفورماتور شماره 1 نیروگاه پتروشیمی فجر 2 با سطح ولتاژ 400/132/20 KV و توان 315 MVA به عنوان اولین ترانسفورماتور قدرت کارخانه SMIT نصب شده در ایران زیر نظر سوپروایزر هلندی.
22- رفع اشکال از ترانسفورماتور ایران ترانسفو ایستگاه خلیج فارس شادگان با سطح ولتاژ 230/132/33 KV و توان نامی 125 MVA.
23- رفع اشکال از اتوترانس شماره 9 ایستگاه امیدیه 1 با سطح ولتاژ 400/230/20 KV و توان نامی 200MVA.

24- سرویس و رفع نشت 2 دستگاه ترانسفورماتور ایستگاه برق تصفیه خانه شماره 2 آب اهواز، با سطح ولتاژ33/6.9 KV و توان نامی 5 MVA.
25- سرویس و رفع اشکال ترانسفورماتورهای شرکت آبفا اهواز.
26- نصب ، تست و راه اندازی پست 132/33 KV پردیس اهواز.
27- نصب ، تست و راه اندازی 21 دستگاه بانک خازنی و 5 فیدر در پستهای استان خوزستان و کهکیلوبه و بویر احمد.
28- نصب ، تست و راه اندازی بیش از 150 دستگاه انواع ترانسفورماتورهای قدرت ، فوق توزیع و توزیع در پستهای برق استانهای خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد

پروژه های در دست اقدام:

  •  نصب ، تست و راه اندازی
  •  توسعه پست 132/33 KV آتش نشانی اهواز.
  •  جابجایی فیدر خروجی پست 132/33 KV پردیس اهواز.
  •  مونتاژ ، دمونتاژ ، سرویس ، شستشو و تعویض روغن ترانسفورماتورهای توزیع شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال 98 .
  •  انجام خدمات ترانسفورماتورهای قدرت و سایر تجهیزات پست های برق منطقه ای خوزستان در سال 98.
  •  نصب ، تست و راه اندازی ترانس سوم پست برق پالایشگاه خلیج فارس بیدبلند 230/20 KV – 85 MVA.
  •  تعمیر اساسی ترانس 10MVA –69/6.3 KV شرکت سیمان فارس.
  • اشتراک گذاری:
اشتراک گذاری در email
ایمیل
اشتراک گذاری در print
چاپ
اشتراک گذاری در whatsapp
واتساپ
اشتراک گذاری در twitter
توییتر
  • کلمات کلیدی: