امکانات و تجهیزات

امکانات و تجهیزات 1) کارگاه سرپوشیده مجهز به جرثقیل سقفی 20+70 تن.2) دستگاه‌های تصفیه روغن با ظرفیت‌های متفاوت3) دستگاههای کویل‌پیچ جهت ساخت انواع مختلف سیم‌پیچی 4) دستگاه استرند جهت عایق‌پیچی انواع هادی‌ها5) دستگاه کشش در حالت سرد جهت تغییر سایز مفتول‌های مسی گرد و تخت6) دستگاه نورد جهت تغییر سایز و ساخت مفتول‌های مسی مستطیل7) […]